Đêm Sài gon Rock I (2006) diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Đánh dấu sự thành lập của CLB Sài Gòn Rock Setlist: Microwave – Ước Mơ 00:39 Microwave – Tìm Lai 04:28 Microwave – Lối Thoát 07:40 Atmosphere – Mắt Xích 11:43 Atmosphere – Mắt Xích 15:45 Atmosphere – Mắt Xích 20:35 Wishband – Người về từ lòng đất 25:30 Wishband – Đôi chân 35:38 Rock Alpha – Hãy vui lên nào 42:09 Rock Alpha – Cát Bỏng 46:59 Rock Alpha – Dấu Chân Lỡ Lầm 52:47 Bức Tường – Con Số Không 57:14 Bức Tường – Dấu Vết Nghiệt Ngã 01:03:21 Bức Tường – Người Đàn Bà Hóa Đá 01:10:21 Da Vàng – Tấm Gương Kì Diệu 01:14:49 Da Vàng – SOS 01:21:44 Da Vàng – Vòng Tay Bè Bạn 01:30:00
Video Rating: 5 / 5