Przepraszam za słabą jakość nagrania. Następnym razem użyję kamery, nie telefonu. W kilku miejscach obraz i dźwięk się przycinają – nie wiem czemu. ELEMENT V…
Video Rating: 5 / 5